WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Od 1 STYCZNIA 2018 zmiana w ZUS

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o ustawowej zmianie w zakresie realizacji płatności do ZUS, dzięki której każdy przedsiębiorca powinien otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dedykowany rachunek bankowy do przelewania wszystkich składek ZUS (tzw. indywidualny rachunek składkowy). Zmiany ustawy nakazują aby każdy przedsiębiorca wykonywał przelew ZUS na swój indywidualny rachunek składkowy, z którego to ZUS będzie rozdysponowywał środki samodzielnie między poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Jeżeli do końca 2017 r. płatnik ZUS nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego, powinien skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym od 08:00 dnia 01.01.2018 zostanie zmieniony sposób obsługi przelewów ZUS w bankowości detalicznej i korporacyjnej. Po zmianie przelewy do ZUS będą wprowadzane jako zwykłe przelewy, a dotychczasowe opcje dla przelewów ZUS zostaną wyłączone. Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

2012-2018 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER