WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Usługa bankowości mobilnej

Klienci, którzy chcą skorzystać z usługi bankowości mobilnej muszą najpierw złożyć wniosek o uruchomienie usługi. Można to zrobić osobiście w placówce banku lub skorzystać z opcji wniosków elektronicznych w bankowości elektronicznej. Szczegóły znajdziecie państwo w artykule pt.: Obsługa wniosków w bankowości detalicznej.

Z bankowości mobilnej można korzystać na wszystkich dostępnych platformach systemowych, w które są wyposażone urządzenia takie jak telefony komórkowe, smartfony czy tablety. Wystarczy posiadać tylko dostęp do Internetu i zainstalowaną przeglądarkę internetową.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji, należy uruchomić przeglądarkę internetowa i wpisać adres https://ebank2.cui.pl/lite-jarocin, pod którym dostępna jest aplikacja lub skorzystać z linku w zakładce e-bank na stronie internetowej banku. Logowanie odbywa się za pomocą dotychczasowych wydanych środków autoryzacji, tych samych co do bankowości detalicznej. Obowiązują te same reguły pierwszego logowania i blokowania dostępu, co dla klasycznego kanału WWW. W pierwszym kroku użytkownik podaje poprawny identyfikator w polu Podaj swój identyfikator oraz wybiera przycisk ZALOGUJ.

W kolejnym kroku należy w polu Podaj swoje hasło wprowadzić poprawne hasło oraz wybrać przycisk ZATWIERDZ. Ze względów bezpieczeństwa system maskuje wprowadzone wartości dla hasła.

W przypadku, gdy użytkownik nie posiada udostepnienia w kanale mobilnym, przy próbie zalogowania się do aplikacji mobilnej prezentowany jest komunikat: "Nie masz dostępu do serwisu mobilnego". Okno logowania pojawia się również po dłuższej bezczynności użytkownika (tzn. gdy przez pewien czas nie są przesyłane dane pomiędzy naszym urządzeniem a serwerem systemu). Po ponownym zalogowaniu możemy kontynuować prace.

W przypadku kilkukrotnego podania niewłaściwego hasła, nastąpi zablokowanie dostępu do systemu. W wyniku poprawnego zalogowania się zostanie otwarta sesja, w ramach, której użytkownik będzie mógł korzystać z funkcjonalności systemu w wersji mobilnej. Sesje użytkownika w kanale WWW i mobilnym będą nieżalene, co w szczególności umożliwi to jednoczesne korzystanie przez tego samego użytkownika z obu kanałów. Przykładowo dyspozycja przelewu z przyszłą data realizacji zlecona w kanale mobilnym może być następnie anulowana w klasycznym kanale WWW.

Po prawidłowym zidentyfikowaniu użytkownika na ekranie wyświetlana jest strona główna aplikacji z nazwami funkcjonalności dostępnych w systemie w wersji mobilnej.

Menu główne aplikacji obejmuje następujące sekcje:

 1. RACHUNKI
 2. PRZELEWY
 3. LOKATY
 4. KARTY
 5. KREDYTY
 6. KOMUNIKATY
 7. DOŁADOWANIA
 8. USTAWIENIA

Użytkownik ma możliwość wylogowania się z aplikacji poprzez ikonkę  lub bezpośredniego skorzystania z menu głównego, znajdując się w dowolnym miejscu w systemie – ikonka .

Na formatce prezentowane są podstawowe funkcjonalności dostępne dla danego użytkownika systemu, aby wyświetlić rozszerzone menu z dodatkowymi opcjami, użytkownik musi kliknąć w ikonkę odpowiadającą wybranej funkcjonalności.

RACHUNKI

Wybór opcji RACHUNKI dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia podgląd listy rachunków klienta.

Z poziomu listy rachunków użytkownik ma możliwość:

 1. przejścia/wyświetlenia menu kontekstowego (akcji) dla wybranego rachunku poprzez wybór odnośników: HISTORIA OPERACJI, BLOKADY, NOWY PRZELEW oraz NOWA LOKATA dostępnych po kliknięciu w ikonkę ,

 

      2. bezpośredniego przejścia do informacji szczegółowych o rachunku - wybór odnośnika z numerem rachunku lub z nazwa produktu,

      3. powrotu do menu głównego.

Dla każdego rachunku z listy prezentowana jest nazwa i numer rachunku w postaci skróconej np. Moje konto 06 1111...1111 oraz dostępne środki dla rachunku (kwota i waluta rachunku).

 

W celu wyświetlenia szczegółowych danych dla rachunku należy wybrać odnośnik z numerem rachunku lub z nazwa produktu.

Zostanie zaprezentowana formatka SZCZEGÓŁY RACHUNKU, na której dostępne są następujące dane:

 1. Nazwa i numer rachunku w formacie NRB,
 2. Dostępne środki - kwota dostępnych środków dla rachunku wraz z waluta,
 3. Saldo rachunku - saldo dla rachunku wraz z waluta, w przypadku wartości ujemnej wartość prezentowana jest w kolorze czerwonym ze znakiem minus,
 4. Przyznany limit - kwota przyznanego limitu dla rachunku wraz z waluta,
 5. Blokady - suma kwot środków zablokowanych na rachunku wraz z waluta,
 6. Kwota zaległości - wartość kwoty zaległości wraz z waluta,
 7. Posiadacz - dane posiadacza rachunku,
 8. Oprocentowanie rachunku – oprocentowanie zgromadzonych środków,
 9. Oprocentowanie limitu - oprocentowanie debetu dostępnego na rachunku,
 10. Limit jednorazowy - maksymalna kwota operacji jednorazowej wraz z waluta,

Limit dzienny - maksymalna kwota operacji dziennych wraz z waluta.

W celu wyświetlenia historii operacji dla rachunku należy kliknąć w ikonkę dostępna dla wybranego rachunku, a następnie wybrać odnośnik HISTORIA OPERACJI.

Domyślnie zostaną zaprezentowane transakcje z ostatnich 30 dni. W przypadku braku transakcji z ostatnich 30 dni prezentowana jest informacja jak na poniższym ekranie.

Po wyborze ikonki  użytkownika ma możliwość zastosowania filtru prostego.

PRZELEWY

Wybór opcji PRZELEWY dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia:

 1. zdefiniowanie nowego przelewu zwykłego,
 2. zdefiniowanie nowego przelewu na rachunek własny,
 3. zdefiniowanie nowego przelewu ZUS,
 4. zdefiniowanie nowego przelewu do urzędu skarbowego,
 5. wyświetlenia listy złożonych przelewów,
 6. wyświetlenie szczegółowych danych wybranego przelewu,
 7. wyświetlenie listy odbiorców oraz szablonów przelewów zdefiniowanych w pełnej wersji systemu bankowości detalicznej,
 8. wyświetlenie szczegółowych danych wybranego szablonu przelewu/odbiorcy, edycje szablonu przelew/danych odbiorcy, usuniecie szablonu przelewu/danych odbiorcy, zdefiniowanie przelewu na podstawie szablonu/danych odbiorcy.

W celu zdefiniowania nowego przelewu na rachunek należy w pierwszym kroku wybrać odnośnik NOWY PRZELEW JEDNORAZOWY dostępny w opcji Przelewy.

W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować następujące dane:

 1. Typ przelewu - wybrać wartość Przelew własny /Przelew zwykły /Przelew do ZUS /Przelew do US,
 2. Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta,
 3. Na rachunek - wybrać rachunek do uznania z listy dostępnych rachunków klienta, rachunek docelowy musi być równy od rachunku obciążanego,
 4. Tytułem - tytuł identyfikujący przelew własny, pole składa się z czterech podpól, każde podpole może zawierać maksymalnie 35 znaków,
 5. Kwota - wartość kwoty przelewu,
 6. Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie RRRR-MM-DD (domyślnie prezentowana jest data bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza.

Przycisk Wyślij powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie:

 1. Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane - przycisk Anuluj.
 2. Zakończyć składanie przelewu - przycisk Wyślij.

Po poprawnym zakończeniu definicji przelewu prezentowany jest komunikat potwierdzający przekazanie przelewu do realizacji. W procesie składania przelewu na rachunek własny system sprawdza limity oraz dostępne środki na rachunku.

LOKATY

Wybór opcji LOKATY dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia użytkownikowi przegląd skróconych informacji na temat lokat widocznych w kanale WWW.

Z poziomu listy lokat użytkownik ma możliwość:

 1. przejścia/wyświetlenia menu kontekstowego (akcji) dla wybranej lokaty poprzez wybór odnośnika: ZERWANIE LOKATY dostępnego po kliknięciu w ikonkę ,
 2. bezpośredniego przejścia do informacji szczegółowych o lokacie - wybór odnośnika z numerem rachunku lokaty lub z nazwa produktu,
 3. powrotu do menu głównego.

Dla lokat aktywnych, dla których czas zakończenia lokaty jest późniejszy niż aktualny dzień wyświetlany jest pasek postępu obrazujący ilość dni jaka pozostała do zakończenia lokaty.

W celu wyświetlenia szczegółowych danych dla lokaty należy wybrać odnośnik z numerem rachunku lokaty lub z nazwa produktu. Zostanie zaprezentowana formatka SZCZEGÓŁY LOKATY, na której dostępne są następujące dane:

 1. Status - status lokaty,
 2. Numer umowy - numer umowy,
 3. Data otwarcia - data utworzenia lokaty,
 4. Data kapitalizacji,
 5. Okres lokaty - okres na jaki została założona lokata,
 6. Rodzaj oprocentowania,
 7. Oprocentowanie - wartość oprocentowania dla lokaty,
 8. Sposób zadysponowania lokata,
 9. Saldo lokaty - kwota i waluta lokaty,
 10. Odsetki - kwota i waluta naliczonych odsetek, dodatkowo dla lokat o statusie Aktywna, dla pola prezentowany jest pasek postępu obrazujący ilość dni jaka pozostała do kapitalizacji odsetek, NRB lokaty.

W celu zdefiniowania nowej lokaty należy wybrać odnośnik NOWA LOKATA dostępny w opcji Lokaty oraz wprowadzić następujące dane:

 1. Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta,
 2. Kwota lokaty - wartość kwoty lokaty,
 3. Rodzaj oprocentowania - do wyboru są lokaty o stałym i o zmiennym oprocentowaniu,
 4. Okres lokaty - w zależności od ustawienia rodzaju oprocentowania w polu tym wyświetlona zostanie lista rodzajów lokat, powiązanego oprocentowania i minimalna kwota wpłaty, jeśli dla danego typu lokaty kwota minimalna została określona,

Sposób zadysponowania lokata - określa w jaki sposób ma się zachować system, gdy termin lokaty dobiegnie końca.

Przycisk WYSLIJ powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie:

 1. Powrócić do definiowania lokaty i poprawić błędne dane - przycisk Anuluj,
 2. Zakończyć składanie lokaty - przycisk WYSLIJ.

Zatwierdzenie złożenia lokaty wymaga wprowadzenia klucza, czyli hasła użytkownika wraz z aktualnym wskazaniem tokena.

KARTY

Wybór opcji KARTY dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia użytkownikowi przegląd skróconych informacji na temat kart kredytowych widocznych w kanale WWW. Z poziomu listy kart kredytowych użytkownik ma możliwość:

 1. przejścia/wyświetlenia menu kontekstowego (akcji) dla wybranej karty kredytowej poprzez wybór odnośników: HISTORIA TRANSAKCJI, HISTORIA ROZLICZEN dostępnych po kliknięciu w ikonkę,
 2. bezpośredniego przejścia do informacji szczegółowych o karcie kredytowej - wybór odnośnika z numerem rachunku karty kredytowej lub z nazwa produktu,
 3. powrotu do menu głównego.

Lista kart kredytowych prezentuje następujące dane:

 1. Nazwa karty,
 2. Numer karty - sześć pierwszych oraz ostatnie cztery cyfry z rachunku kredytowego karty,
 3. Dostępne środki - kwota oraz waluta,
 4. Posiadacz karty - dane posiadacza karty.

KREDYTY

Wybór opcji KREDYTY dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia użytkownikowi przegląd skróconych informacji na temat kredytów widocznych w kanale WWW, w tym terminu i kwoty spłaty kolejnej raty. Dla każdego kredytu z listy prezentowane są następujące dane:

 1. Nazwa produktu kredytowego,
 2. Numer rachunku kredytowego w formacie NRB,
 3. Saldo kredytu - wartość kwoty salda wraz z waluta,
 4. Oprocentowanie - oprocentowanie kredytu,
 5. Termin kolejnej raty - data kolejnej raty do spłaty dla kredytu w formacie RRRR.MM.DD,
 6. Kwota raty - wartość kwoty raty kredytu wraz z waluta.

 

KOMUNIKATY

Wybór opcji KOMUNIKATY dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia użytkownikowi wyświetlenie listy komunikatów wysyłanych do klienta przez bank. Komunikaty nowe wyróżnione są na liście pogrubiona czcionka. Za pomocą komunikatów użytkownik jest informowany o zmianach oprocentowania, nowych produktach, promocjach itp. Komunikaty posortowane są wg dat otrzymania.

Z poziomu listy komunikatów użytkownik ma możliwość:

Lista komunikatów prezentuje następujące dane:

DOŁADOWANIA

Wybór opcji DOŁADOWANIA dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia:

2012-2018 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER