WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Dokumenty Oprocentowanie i opłaty Kalkulator (depozyty)


Lokata terminowa Super plus

 

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez okres czasu określony w umowie z bankiem.

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

Informacje podstawowe

-  Klient deklaruje w umowie czas trwania lokaty.

-  Oprocentowanie stałe lub zmienne.

-  Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego okresu utrzymania wkładu. 

-  Kapitalizacja odsetek w ostatnim dniu okresu odsetkowego.

-  Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty terminowej wynosi:

   -  dla lokaty 3  <=10 000,00 zł<500.000,00 zł.

   - dla lokaty 7 dniowej  <=10 000,00zł <500.000,00 zł oraz > 500 000,00 zł

-  Dla pozostałych lokat SUPER – 1.000, 00  zł.

-  Każda wniesiona wpłata na rachunek lokaty terminowej stanowi odrębną lokatę, na dowód  wniesienia wpłaty na lokatę Klient otrzymuje Potwierdzenie będące integralną częścią Umowy.

-  Lokaty odnawiają się automatycznie – wznowienie lokaty na okres równy uprzednio zadeklarowanemu.

-  Lokatę można założyć: w placówce Banku, poprzez usługę ebank, poprzez Urządzenie samoobsługowe,

-  Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat oszczędnościowych: 3 dniowe, 1 tygodniowe, 1 miesięczne, 3, 6, 12,24,36 miesięczne.

- Wycofanie wkładu przed upływem terminu umownego w kwocie 50.000 zł i powyżej wymaga powiadomienia Oddziału przez Posiadacza rachunku lokaty, na co najmniej 1 dzień roboczy przed terminem wypłaty.

1) Wniosek o otwarcie rachunku / zmianę danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

2) Regulamin dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat terminowych

3) Taryfa prowizji i opłat waluty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie
Kwota (zł):
Okres trwania depozytu lat
miesięcy
Kapitalizacja
Oprocentowanie efektywne %
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER