WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyt konsumencki gotówkowy na dowolny cel ze zróżnicowanym okresem spłaty

 

Na spełnienie życzeń

Na każdą zachciankę

Na każdą porę i okoliczność

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest na realizację  różnorodnych  zakupów, na  niespodziewane okoliczności i wydatki, na potrzeby edukacyjne i wypoczynek, na podróż marzeń lub po prostu zaspakaja potrzebę  szybkiej  gotówki .

Kredyt konsumencki gotówkowy udzielany jest na okres do 5 lat.

Oprocentowanie i prowizja są zróżnicowane ich forma i wysokość uzależnione są od okresu kredytowania. 

Oprocentowanie już od 7 %.

Kredyt konsumencki gotówkowy udzielany jest osobom fizycznym  na cele  nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawodowej lub rolniczej. Kredyt gotówkowy udzielany jest do kwoty określonej w Ustawie  z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U.  z dnia 17 czerwca 2011 r.) i podlega przepisom tej ustawy.  

Kredyt konsumencki gotówkowy  może zostać udzielony osobom fizycznym, które zamieszkują na terenie działania Banku, posiadają obywatelstwo polskie, mają pełną zdolność do czynności prawnych, posiadają wiarygodność i zdolność kredytową, posiadają źródło dochodów dające gwarancję całkowitej terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz przedstawią formę zabezpieczenia spłaty kredytu zaakceptowaną przez Bank .  Kredyty udzielane są w złotych Kredytobiorcom uzyskującym dochody w złotych.                                       

Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić informacje niezbędne do dokonania oceny jego zdolności kredytowej oraz dokumenty wskazane przez Bank potwierdzające uzyskiwanie dochodu i ich źródło. Osobom pozostającym w związku małżeńskim, które nie zawarły umowy o rozdzielność majątkową -  kredyt udzielany jest  wspólnie. Bank pobiera opłaty i prowizje od udzielanych kredytów w wysokościach określonych w Umowie i Taryfie opłat i prowizji obowiązującej w Banku.

Korzyści:

  • atrakcyjne oprocentowanie i prowizje zróżnicowane w zależności od okresu kredytowania,
  • maksymalna kwota kredytu zależy od  dochodów Kredytobiorcy,
  • pieniądze do odbioru  w gotówce lub w formie przelewu,
  • dowolny cel kredytowania, bez potrzeby rozliczania i dokumentowania wydatków,
  • do wyboru forma spłaty – w ratach stałych, miesięcznych lub innych , osobiście lub w formie spłaty automatycznej z  ROR Kredytobiorcy,
  • decyzja kredytowa -  po złożeniu kompletnego wniosku i po jego zweryfikowaniu  przez pracownika Banku.
  • wcześniejsza spłata kredytu lub raty bez dodatkowych opłat,
  • w razie problemów ze spłatą możliwość uzgodnienia bezpośrednio w placówce Banku nowych warunków spłaty,

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Wniosek o udzielenie kredytu

Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów konsumenckich w BS w Jarocinie

2) Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

3) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów

4) Załącznik do wniosku o udzielenie kredytu

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie kredytu - formularz danych klienta 2 osoby
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER