WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyt  mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy  przeznaczony jest  na:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego,
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego lub pierwotnego,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem,
 • zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
 • wykup mieszkań zakładowych,
 • budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • zakup / budowa domu,
 • zakup działki budowlanej,
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (strych, suszarnia, partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 • zakup garażu / miejsca garażowego,
 • remont lub modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 6 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku na wyżej wymienione cele,
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości,
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, np. finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym np. opłaty notarialne, skarbowe, opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych.

Warunki udzielenia kredytu:

 • złożenie przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych przez Bank dokumentów,   
 • niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej i oceny przedmiotu kredytowania,
 • posiadanie przez Wnioskodawcę wiarygodności i zdolności kredytowej,
 • prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, zaakceptowane przez Bank,
 • posiadanie udokumentowanego wkładu własnego w wysokości wymaganej przez Bank,
 • zamieszkanie lub zameldowanie na pobyt stały Kredytobiorcy na terenie działania Banku lub położenie nieruchomości, która jest lub będzie przedmiotem  kredytowania  na terenie działania Banku.

Bank standardowo kredytuje do 80 % koszów inwestycji.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od:

 • zdolności kredytowej wnioskodawcy,
 • wartości rynkowej inwestycji będącej przedmiotem kredytowania,
 • wskaźnika LtV zaakceptowanego przez bank, w przypadku zabezpieczenia hipotecznego.

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na  okres do 30 lat z możliwością karencji do 2 lat.

Oprocentowanie kredytu jest zróżnicowane w zależności od okresu kredytowania oraz jest obniżone dla Kredytobiorcy posiadającego w BS w Jarocinie rachunek ROR.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego

Załącznik nr 28 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów konsumenckich w BS w Jarocinie

3) Załącznik do wniosku o udzielenie kredytu

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie kredytu - formularz danych klienta 2 osoby
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER