WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Okres kredytowania:  

 • dla osób fizycznych do 5 lat
 • dla Wspólnot Mieszkaniowych  do 7 lat

Nie jest określona minimalna i maksymalna kwota kredytu.

Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła  w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Kredytobiorcy instalujący kolektory słoneczne będą mogli otrzymać dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja jest przeznaczana na spłatę części kapitału kredytu na zakup i montaż kolektora słonecznego, udzielonego przez bank.

Wysokość dotacji:    

 • 45% kosztów kwalifikowanych; jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego (od 01.01.2013 r. 2250 zł/m2).

Kredytobiorcą mogą być:   

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo  budynkiem mieszkalnym w budowie, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne 
 • Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach mieszkalnych.

Kredyt nie może być udzielony:     

 • podmiotom, które są odbiorcami ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej  wody użytkowej, 
 • podmiotom, które są  jednocześnie wykonawcami przedsięwzięcia, 
 • podmiotom posiadającym prawo do dysponowania budynkiem, dla którego ma być zainstalowany kolektor słoneczny, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub wynajmowane są pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni tego budynku, 
 • w ramach prowadzonej przez kredytobiorcę działalności gospodarczej, 
 • na refinansowanie kosztów przedsięwzięcia.

Warunki otrzymania kredytu:    

 • złożenie wniosku o kredyt i wniosku o dotację wraz z wymaganymi dokumentami,  
 • posiadanie zdolności kredytowej.

Wydatki  (koszty) kwalifikowane:  

 • Koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego instalacji kolektorów słonecznych   wraz z kosztorysem  przedsięwzięcia,  sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia  budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej,   
 • Koszt projektu instalacji kolektorów słonecznych zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne,   
 • Koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych, 
 • Koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434,
 • Koszt montażu instalacji kolektorów  słonecznych, 
 • Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT),

Dostawca kolektora musi posiadać:

 • certyfikat zgodności z normą PN EN-12975-1 lub
 • europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą.

Kredyt jest oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej i stanowiący sumę stawki bazowej i marży Banku.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Wniosek o udzielenie kredytu

Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów konsumenckich w BS w Jarocinie

2) Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

3) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów

4) Załącznik do wniosku o udzielenie kredytu

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie kredytu - formularz danych klienta 2 osoby
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER