WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyt na zakup gruntów

Maksymalny okres kredytowania -  do 10 lat.

Oprocentowanie kredytu zmienne stanowiące sumę stawki bazowej i marży Banku.

Kredyt udzielany osobom  prywatnym, rolnikom indywidualnym oraz podmiotom prowadzącym działalność rolniczą posiadającym jednocześnie:

  • zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty,
  • zamieszkałym lub zameldowanym na pobyt stały na terenie działania Banku,
  • pełną zdolność do czynności prawnych, udokumentowane  źródło dochodów.

Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy.

Kredytobiorca ma obowiązek udokumentowanie celowości wykorzystania kredytu w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wypłaty.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Wniosek o udzielenie kredytu

Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów konsumenckich w BS w Jarocinie

2) Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

3) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów

4) Załącznik do wniosku o udzielenie kredytu

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie kredytu - formularz danych klienta 2 osoby
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER