WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


KARTA PRZEDPŁACONA MASTERCARD

 

Karta przedpłacona MasterCard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać w kraju i za granicą:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty (w tym transakcje Internetowe)
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty

Posiadaczem karty może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat

Twoje korzyści:

 • Dostęp do środków przez całą dobę
 • Bezpłatna wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB i BPS
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Maestro/Cirrus w kraju i za granicą przez całą dobę
 • Konto, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu operacji do Banku
 • Karta wydawana jest dla osób fizycznych
 • Operacje mogą być dokonywane  ww. kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny Rachunek karty
 • Posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty
 • Posiadacz karty może zakupić dowolną ilość kart przedpłaconych
 • w przypadku kradzieży lub zgubienia karty, możesz ją zablokować przez całą dobę.

Parametry

 • Karta funkcjonuje w oparciu o środki dostępne na rachunku karty, które wcześniej trzeba zapewnić
 • Karta płaska (działa tylko w środowisku elektronicznym)
 • Karta ważna 1 rok
 • Standardowe limity dzienne:
 • Gotówkowe  - 1.500,00 zł
 • Bezgotówkowe – 3.000,00 zł

 

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

1) Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER