WAŻNY KOMUNIKAT: OD 1 STYCZNIA 2018 ZMIANA W ZUS - AKTUALNOŚCI

Ogólne Oprocentowanie i opłaty


Rachunek oszczędnościowy Na Plus*

 

Zasady funkcjonowania rachunku:

Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania operacji finansowych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym osób małoletnich.

Charakterystyka Produktu

 • Otwarcie rachunku następuje w placówce Banku, lub poprzez złożenie wniosku za pomoca usługi ebank
 • Pierwsza wpłata nie może być niższa niż 1.000 zł.,
 •  
 • Oprocentowanie

Oprocentowanie zmienne, kapitalizacja odsetek na koniec miesiąca kalendarzowego

Oprocentowanie: zakładka oprocentowanie i prowzije

Dysponowanie środkami pieniężnymi

Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w:

 •  - placówkach bankowych w formie: przelewów z innych rachunków bankowych prowadzonych w Banku, przelewów z innych Banków, wpłat gotówkowych,
 •  - placówkach pocztowych przy użyciu pocztowych dowodów wpłaty.
 •  - Wypłaty z rachunku mogą być dokonywane: w drodze realizacji bezgotówkowych dyspozycji obciążeniowych, na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza/Współposiadacza lub pełnomocnika rachunku w Oddziale prowadzącym rachunek, po okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 •  - Każdy ze współposiadaczy może samodzielnie dysponować saldem na rachunku.

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • dostęp do konta przez internet ( w przypadku posiadania już usługi elektronicznej),
 • 0 zł za Możliwość dokonywania wpłat w dowolnych terminach oraz dowolnych kwotach, z zastrzeżeniem, iż kwota pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 1.000 zł ,
 • 0 zł za pierwszą wypłatę lub przelew w miesiącu,
 • Korzystne oprocentowanie rachunku,
 • Nieograniczony dostęp do rachunku poprzez oddziały, bankomaty. 

 

*oferta produktu obowiązuje od 01.04.2014 r.

2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER