Ogólne Dokumenty Oprocentowanie i opłaty


KARTA PRZEDPŁACONA MASTERCARD

 

Karta przedpłacona MasterCard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać w kraju i za granicą:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych
  i usługowych akceptujących karty (w tym transakcje Internetowe)
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty

Karta wydawana jest dla podmiotów instytucjonalnych, które planują przekazywać środki finansowe do dyspozycji swoich pracowników przy wykorzystaniu karty, przeznaczone np. na wydatki służbowe, delegacje czy wypłacanie premii lub nagród.

Twoje korzyści:

 • Dostęp do środków przez całą dobę
 • Bezpłatna wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB i BPS
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę
 • Konto, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu operacji do Banku
 • Operacje mogą być dokonywane  ww. kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny Rachunek karty
 • Posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty
 • Posiadacz karty może zakupić dowolną ilość kart przedpłaconych
 • w przypadku kradzieży lub zgubienia karty, możesz ją zablokować przez całą dobę.

Parametry

 • Karta funkcjonuje w oparciu o środki dostępne na rachunku karty, które wcześniej trzeba zapewnić
 • Karta płaska (działa tylko w środowisku elektronicznym)
 • Karta ważna 1 rok
 • Standardowe limity dzienne:
 • Gotówkowe  - 1.500,00 zł
 • Bezgotówkowe – 3.000,00 zł

 

KARTA ŚWIADCZENIOWA MASTERCARD

 

Jeżeli chcesz udostępnić swoim świadczeniobiorcom nowoczesny instrument umożliwiający im korzystanie ze świadczeń, Karta świadczeniowa MasterCard jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Karta świadczeniowa MasterCard to przedpłacona karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać w kraju płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej we wszystkich punktach akceptujących karty oraz wypłacać gotówkę w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej.


Twoje korzyści:

 • Nabytą w Banku kartę możesz przekazać nieodpłatnie dowolnemu użytkownikowi karty (świadczeniobiorca)
 • Użytkownik karty może dokonywać operacji kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty przedpłaconej
 • Karta nie jest powiązana z rachunkiem bieżącym – świadczeniobiorca nie musi mieć rachunku w banku
 • Za pomocą karty wypłacane jest świadczenie np. zasiłek, stypendium lub inna forma pomocy finansowej
 • Karta jest wydana na okaziciela
 • Możliwość sprawdzenia stanu środków
 • W każdej chwili możesz zastrzec kartę, może to również zrobić jej użytkownik, czyli Twój świadczeniobiorca.
 • Możliwość zmiany PIN do karty

Parametry

 • Karta funkcjonuje w oparciu o dostępne środki, które wcześniej trzeba zapewnić
 • Możliwość dokonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych tylko na terytorium Polski
 • Wypłata gotówki tylko z bankomatów SGB
 • Karta ważna 4 lata
 • Karta płaska
 • Standardowe limity dzienne:
 • Gotówkowe - 500,00 zł
 • Bezgotówkowe – 500,00 zł

 

1) Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER