Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych

Maksymalny okres kredytowania do 10 lat.

Oprocentowanie kredytu zmienne i stanowi sumę stawki bazowej i marży Banku.

Kredyt może być udzielony rolnikom indywidualnym, podmiotom prowadzącym działalność rolniczą oraz osobom  prywatnym posiadającym jednocześnie:

  • zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty,
  • zamieszkałym lub zameldowanym na pobyt stały na terenie działania Banku,
  • pełną zdolność do czynności prawnych,
  • udokumentowane  źródło dochodów.

Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy.

Spłata kredytu może  przebiegać według uzgodnionej z Kredytobiorcą metody.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Regulamin udzielania kredytów

Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Wniosek o udzielenie kredytu dla rolników

Wniosek o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, inwestycyjny w rachunku kredytowym
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER