Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyt na zakup nowych i używanych maszyn

Okres kredytowania do 5 lat.

Oprocentowanie kredytu stanowi  sumę  stawki bazowej i marży Banku. 

 

  • Kredyt przeznaczony  na zakup nowych i używanych maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej oraz na remont nabywanych urządzeń i maszyn,
  • Kredyt udzielany wyłącznie w rachunku kredytowym do wysokości ceny brutto nabywanego sprzętu; nie wymagany  jest udział środków własnych kredytobiorcy.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Regulamin udzielania kredytów

Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Wniosek o udzielenie kredytu dla rolników

Wniosek o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, inwestycyjny w rachunku kredytowym
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER