Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyt  inwestycyjny „Przyszłość”

Okres spłaty do 10 lat.

Oprocentowanie stanowi sumę  stawki bazowej i marży Banku. 

  • Kredyt przeznaczony na realizację inwestycji związanych z działalnością rolniczą, w tym budowę, rozbudowę, modernizację, remont obiektów służących działalności rolniczej oraz na zakup stada podstawowego zwierząt. 
  • Kredyt udzielany do wysokości przedsięwzięcia inwestycyjnego; nie wymagany jest udział środków własnych kredytobiorcy.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Regulamin udzielania kredytów

Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Wniosek o udzielenie kredytu dla rolników

Wniosek o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, inwestycyjny w rachunku kredytowym
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER