Bilans Banku sporządzony na dzień 31.12.2018 -Aktywa

Bilans Banku sporządzony na dzień 31.12.2018 -Aktywa