Skip to content

BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROCINIE | 63-200 Jarocin | Al. Niepodległości 5 | tel. 62 747 00 00 | e-mail: centrala@bsjarocin.pl

ZOSTAŃ UDZIAŁOWCEM

Zostań udziałowcem

Członkiem Banku Spółdzielczego w Jarocinie może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna, która złożyła deklaracjęw formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Członkowie maja równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Członek banku jest zobowiązany wpłacić wpisowe 20zł i zadeklarować co najmniej 1 udział, który wynosi 100zł.

Członkowie mają prawo:

  • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich
  • wybierać i być wybieranym do organów Banku, na zasadach określonych w Statucie
  • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały
  • oceniać działalność Banku, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwiania.

Deklaracja przystąpienia do Banku Spółdzielczego w Jarocinie – pobierz.

PLACÓWKI
I BANKOMATY

Znajdź najbliższy oddział
lub bankomat

E-BANKOWOŚĆ

Sprawdź stan swojego
konta korzystając
z e-BANKu