Bilans Banku sporządzony na dzień 31.12.2018 – Pasywa

Bilans Banku sporządzony na dzień 31.12.2018 - Pasywa