Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1.1.2018 do 31.12.2018

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1.1.2018 do 31.12.2018