Skip to content

BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROCINIE | 63-200 Jarocin | Al. Niepodległości 5 | tel. 62 747 00 00 | e-mail: centrala@bsjarocin.pl

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Komunikat

Zgodnie z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Banku, Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarocinie
zwołuje

Zebrania Sprawozdawczo-wyborcze Grup Członkowskich wg następującego harmonogramu:

 

 

Porządek obrad na Zebrania Grup Członkowskich w 2022r.

1. Otwarcie, przyjęcie porządku obrad oraz przyjęcie Regulaminu Działania Zebrań Grup Członkowskich.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Jarocinie w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021r.  wraz z kierunkami rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2022.
4. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarocinie za rok 2021.
6. Informacja o ocenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarocinie za rok 2021.
7. Informacja o ocenie kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarocinie za rok 2021.
8. Omówienie zmian do regulacji „Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarocinie”.
9. Informacja o wymogach dotyczących odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
10. Zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarocinie.
11. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
12. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarocinie na lata 2022-2026.
13. Informacja z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 29-06-2021r. oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
14. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Bank Spółdzielczy w Jarocinie.
15. Rozpatrzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.
16. Zgłoszenie opinii i wniosków.
17. Zakończenie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarocinie

 

 

 

dot. pkt od 9 do 12 Porządku Obrad Zebrania Grup Członkowskich

Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarocinie na kadencję 2022-2026, będzie dokonywany spośród Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli i będzie dokonywany w oparciu o obowiązującą w Banku Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków, członków i Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, zgodną z Metodyką oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych.

 

Polityka oceny odpowiedniości kandydatów, członków, Rady Nadzorczej

 

W związku z zaplanowanymi na ten rok wyborami Członków Rady Nadzorczej, informujemy Kandydat na Członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest dokonać pierwotnej oceny odpowiedniości. Formularze znajdują się na stronie Banku – poniżej linki:

 
 

PLACÓWKI
I BANKOMATY

Znajdź najbliższy oddział
lub bankomat

E-BANKOWOŚĆ

Sprawdź stan swojego
konta korzystając
z e-BANKu